Πίσω στο βασικό μας site | Back to our main site
ΤΡΟΧΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ 700 C


ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΓΙΑ 29ΑΡΗ, ΤΡΕΚΙΝΓΚ, ΚΟΥΡΣΑ , 700C

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟ-ΜΠΛΟΚΑΖ ΣΤΑ 38 ΕΥΡΩ.
Insert to cart! Τιμή 30.00 € από 35.00 €
Για όλα μας τα προϊόντα και τις ερωτήσεις σας, μπορείτε να μας βρείτε άμεσα στο τηλέφωνο 2310-938318 ή στο κατάστημά μας!