Πίσω στο βασικό μας site | Back to our main site
ΤΡΟΧΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΑΠΛΟΣ 24"


ΤΡΟΧΟΣ ΑΠΛΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ FREEWHEEL,ΓΙΑ 24" ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Insert to cart! Τιμή 19.00 € από 24.00 €
Για όλα μας τα προϊόντα και τις ερωτήσεις σας, μπορείτε να μας βρείτε άμεσα στο τηλέφωνο 2310-938318 ή στο κατάστημά μας!